Nadační fond Muzeum Rabštejn nad Střelou

Všechno o nadačním fondu

nadacni-fond

Nadační fond Muzeum Rabštejn nad Střelou byl založen, aby podporoval společenský a kulturní život na Rabštejně. Smyslem činnosti je podporovat místní spolkový život a vše, co přispívá k zachování a ochraně přírody, památek i tradic. Posláním nadačního fondu je propagovat Rabštejn - rozvíjet a propagovat kulturní a umělecké projekty, pečovat o kulturní dědictví minulosti, udržovat tradice myslivosti a přispívat k ochraně přírody.

Nadační fond Muzeum Rabštejn nad Střelou investoval do zřízení muzea 40 miliónů korun. Tento projekt byl podpořen Evropskou unií a ROP Jihozápad vyšší částkou než 22 miliónů. Zbývající prostředky na rekonstrukci domu čp. 10 byly získány ze soukromých zdrojů. Projekt byl také podpořen místní komunitou věcnými dary a exponáty.

Nadační fond Muzeum Rabštejn nad Střelou všechny získané finanční prostředky investuje do rozvoje muzea a expozic.

Hlavní činností nadačního fondu je rozvoj činností Muzea Rabštejn. Navazující aktivity jsou zacíleny především na posílení rozmanitosti sociálního života ve venkovském regionu zejména však na podporu místních tradic a vytvoření podmínek pro propagaci Žihelsko-manětínského regionu, aby byl přitažlivý pro turisty a atraktivní pro místní obyvatele.

 

nadacni-fond

Kulturní aktivity

 • řízení Muzea Rabštejn
 • propagace lokality Rabštejna nad Střelou prostřednictvím etnografických a muzejních expozic
 • rozvoj místních atraktivit podporujících cestovní ruch,
 • podporování kulturních a uměleckých projektů
 • podporování současného umění včetně lidového
 • produkce kulturních, společenských a sportovních akcí
 • péče o kulturní dědictví, tradiční i umělecká řemesla a folklorní tradice
 • udržování tradic myslivosti, zemědělské a dřevařské výroby z oblasti severního Plzeňska
 • propagace nadačního fondu, městečka Rabštejn a mikroregionu Horní Střely

Komunitní aktivity

 • rozvoj občanské společnosti, kulturního, společenského a spolkového života v obcích Žihelsko-manětínského regionu
 • podpora cestovního ruchu a zvyšování úrovně služeb pro návštěvníky regionu
 • zmírňování následků tíživých životních situací včetně sociální integrace spoluobčanů
 • ochrana lidských práv, církevních a duchovních hodnot

Společenské aktivity

 • realizace projektů, které přispívají ke zlepšování duševního i tělesného rozvoje dětí a mládeže
 • příprava programů zaměřených na výchovu a vzdělávání dětí a mládeže
 • podpora historického bádání, vědy, osvěty a rozvoje informační společnosti
 • podpora sportovních aktivit ,relaxačních programů a volnočasových aktivit
 • péče o životní prostředí a aktivní ochrana krajiny Horní Střely
 • podpora myslivosti, loveckých tradic a dovedností včetně péče o divoce žijící zvěř

 

Podmínky dárcovství a podpory lze získat na mailové adrese: info@muzeumrabstejn.cz

 

Děkujeme za přízeň a podporu

PhDr. et. Mgr. Robert Terrich
předseda správní rady
Nadační fond Muzeum Rabštejn nad Střelou