Galerie

Historická galerie

Soubor historických pohlednic z Rabštejna nad Střelou.

 

Fotogalerie

Fotografie profesionálních i amatérských fotografů, které zachycují neopakovatelnou atmosféru města Rabštejna a přírodou.

Robert Marek

„Rabštejn – magické město“

Fotograf Robert Marek je životním osudem spjat s Rabštejnem. Vyučil se v roce 1968 v Plzni zámečníkem, ale nastoupil do manětínských lesů jako dřevorubec. Legálně se v roce 1982 odstěhoval do Spolkové republiky Německo. Nespoutaná řeka Střela a Rabštejn jsou trvalým tématem fotografií, kde usiluje zachytit pomíjivé nálady, stíny i jas krajiny.

 

Výtvarná galerie

Kresby, grafiky, oleje, pastely a sochy inspirované přírodou v okolí řeky Střely a městem Rabštejnem.

Základní umělecká škola Trnka- Plzeň
Práce dětí – příroda

ZUŠ Trnka o.p.s.

Trnka_logo_black_outlines

Základní umělecká škola Trnka byla založena z iniciativy Daši Nesvedové v roce 2002. Od září 2003 má škola akreditaci MŠMT ČR a je zařazena do sítě škol. Škola má dva obory

  1. literárně dramatický a výtvarný s možností volby:- všeobecné výtvarné výchovy, kde žáci mají možnost rozvíjet svůj talent v kresbě, malbě, grafice, keramické tvorbě a objektové a akční tvorbě.
  2. animační tvorby se zaměřením na klasické animační techniky, ale i na multimédia- keramiku a sochařství a návrhovou a přípravnou kresbou.

Výtvarnou galerie věnovanou přírodě připravily děti v rámci výuky. Ilustrovaly příběhy o vzniku hradu Rabštejna a rabštejnském smírčím kříži.