Informace pro turisty

Naučná stezka Rabštejn

Naučné stezky návštěvníky seznamují s jedinečnými zajímavostmi okolí v oblasti geologie, zoologie, botaniky či kultury, sahající i do historie a kulturních hodnot regionu. Spojují přírodovědné a kulturní zajímavosti a vytvářejí tak krásný příklad vztahu člověka a přírody. Rabštejnská naučná stezka je značená informačními tabulemi a zřetelnou zelenou značkou. Začíná na náměstí u Muzea Rabštejn. Informační tabule jsou umístěny vždy u významných objektů v přiměřených vzdálenostech od sebe po celé délce stezky. Tím se odlišují od turistických cest, které jsou klasicky značeny a jejich zajímavosti se dočtete v mapách,na příležitostných tabulích, knihách či internetu.

Naučná stezka začíná a končí na Rabštejně. Je dlouhá 8 kilometrů a na cestě je rozmístěno 15 informačních tabulí.

Zastávky naučné stezky

 1. Historie Rabštejna
 2. Areál hradu, kostel a klášter
 3. Památky města
 4. Lidová architektura
 5. Most a řeka Střela
 6. Přírodní rezervace Střela
 7. Lesy
 8. Hraběcí vyhlídka
 9. Opevnění z let 1936–1938
 10. Mlýny na Střele u Rabštejna
 11. Lávka přes řeku Střelu
 12. Židovský hřbitov
 13. Stráň teplomilné vegetace
 14. Lomy na břidlice
 15. Mlýn U Lišáka

 

Soubor rabštejnských památek a zajímavostí

 • kamenný most – postaven v době císaře Karla IV, a proto se traduje, že Rabštejnský most může být starší než Karlův most v Praze, který je jedním z nejstarším dochovaným kamenných mostů v České republice.
 • Hraběcí vyhlídka – Památný kříž postaven v upomínku zvířeti, které zachránilo svého pána. Kříž stojí na vyhlídce, která poskytuje nezapomenutelný pohled na dominanty Rabštejna: zámek a klášter na skalním ostrohu nad řekou Střelou a také budovu Muzea Rabštejn.
 • židovský hřbitov – unikátní hřbitov
 • barokní zámek
 • zřícenina gotického hradu
 • barokní klášter řádu Servitů
 • barokní loretánské kaple
 • barokní sochy a sousoší
 • kamenný smírčí kříž 1584
 • roubené a hrázděné domy z 18. a 19. století – významné památky lidového stavitelství
 • soustava vodních mlýnů
 • betonové bunkry – pevnostní linie Plzeňské čáry
 • přírodou rekultivované lomy na pokrývačskou břidlici – rabštejnská břidlice byla použita jako střešní krytina na významných stavbách Českého království jako je chrám sv. Víta a Prašná brána v Praze, hrad Karlštejn.

 

ODKAZY
www.plzenskykraj.kct.cz
www.mavlast.cz
www.itras.cz