O muzeu Rabštejn

Muzeum Rabštejn navazuje na obtížný úkol, který si předsevzal Josef Vorel, nadšený badatel a místní patriot: představit tajemnou krásu přírody a slavnou historii strážného hradu Rabštejna. Založil ve svém domě u řeky Střely první městské muzeum a byl nezapomenutelným průvodcem.

 

Muzeum Rabštejn na náměstí navazuje na jeho práci. Všechny expozice mají jediné téma: Rabštejn.

Rabštejn je symbolem věčně se obnovující přírody a proměnlivosti dějin. Zářné chvíle střídají temná léta a zapomnění. Dnes je nejmenším městem s dochovaným středověkým půdorysem. Základy všech domů na náměstí a v podhradí byly vybudovány ve 14. století. Rabštejn si přes všechna staletí zachoval tajemnou atmosféru v každém domě, památce a kameni. Zdejší husté lesy, bohaté na divoce žijící zvěř, obdivoval vášnivý lovec Karel IV, otec vlasti. Nespoutaná příroda je stejně neopakovatelná jako atmosféra města tyčícího se nad nespoutanou pstruhovou řekou Střelou.

Muzeum Rabštejn si vzalo za svůj úkol ukázat, co zde roste za stromy a byliny, jací brouci žijí v trávě a pod kameny, zviditelnit ptáky, které lze zhlédnout na obloze a slyšet v lese i na louce. Ukázat divoce žijící zvěř, ušlechtilé jeleny a srnce, muflony i dravce lovící ve tmě. Příroda a myslivost patří k sobě, proto expozice ukazují tuto nerozdílnost.

Budování Muzea Rabštejn není ukončeno. Expozice se budou měnit a doplňovat. Vznikly z nadšení místních lidí, kteří se chtějí s ostatními podělit o radost pobývat a žít na Rabštejně.

 

Projekt rekonstrukce objektu č.p. 10 byl podpořen Evropskou unií a ROP Jihozápad.

EU-ROP

 

Dům čp. 10

Dům č.p. 10 v Rabštejně nad Střelou není zapsanou nemovitou památkou. Jeho hodnota spočívá v tom, že je situován na území původní středověké zástavby městské památkové zóny. Dům si zachoval středověký půdorys se středověkým sklepem. Základy domu byly položeny již při založení města ve 20. létech 14. století. Budova je po zámku a církevních stavbách nejrozsáhlejším měšťanským domem ve městě. Dům býval zámeckým zájezdním hostincem.

 

Pověst domu čp.10

V předválečné době byl naposledy přestavěn na moderní výletní hotel. Tehdy se ze sálu umístěném v prvním patře vcházelo na mohutnou otevřenou terasu, odkud je stále jedinečný pohled do údolí řeky Střely. Josef Vorel v Průvodci Rabštejnem se zmiňuje o tom, že v zámeckém hostinci byly v kraji odedávna vyhlášené taneční zábavy. V Rabštejně se vždy první neděli v květnu slavila tradiční pouť. Chodívalo sem na taneční zábavy vždy pěšky mnoho mladých lidí, především děvčat. Věřilo se, že děvče, které přijde zde třikrát za sebou si zatančit, brzy se vdá.

 

o-muzeu1
Původní stav 2009

 

 

 o-muzeu2
Průmět půdorysu objektu čp.10 do císařského otisku Stabilního katastru (čp13)

 

Historie

Středověké založení domu dokládá gotický sklep s valenou vyzděnu z lomového kamene. Sklep je také zčásti vysekán do rostlé skály, která tvoří podloží domu. Středověké je také obvodové zdivo, u kterého se u hlavního průčelí dochovalo několik kamenných kvádrů ve stěně mezi okny interiéru levého sálu. Dům má atypickou šířku proti ostatní zástavbě ve městě, protože vznikl sloučením dvou hloubkových lehce lichoběžníkových parcel, typických pro 1. polovinu 14. století. Podle dochovaného středověkého zdiva lze přesně určit, že levá strana domu s průjezdem byla kratší oproti obytné části. Tento půdorys se pak zachoval po celou existenci budovy a je zachycený na mapě Josefského vojenského mapování z let 1764 – 1768, stabilního katastru z roku 1839 a katastrální mapy z roku 1905.

Od 18. století vlastnila dům čp. 10 místní významná rodina Gally. Provozovala řeznictví a hostinskou živnost. Josef Gally byl v Rabštejně starostou a zemřel roku 1889 ve věku 60 let. V roce 1928 získal objekt Emil Walter. Současná podoba domu čp. 10 vznikla po přestavbě, která následovala po požáru objektu dne 4.9.1932. Dům se dočkal razantní přestavby. V přízemí domu vznikl velký sál a restaurace s provozním zázemím a v prvním patře hotelové pokoje. Okna při této rekonstrukci získala současnou podobu. Do míst původního vjezdu byla umístěna výkladní skříň. Hospodářský objekt ve svahu byl přebudován na vyhlídkovou terasu.

Ve 20. století byl hostinec přeměněn na Středisko rekreace ČSAD Plzeň-sever.Hostinec byl přemístěn do bývalého kláštera. V roce 1983 převzal objekt koncernový důl „Ležáky“. Byly zahájeny stavební úpravy. Rekonstrukce objektu na konci 80. let nebyla dokončena, což dům přivedlo na pokraj zániku. V posledních 20. letech objekt střídal majitele, kteří nenašli žádnou alternativu pro jeho využití. V přízemí byla do půli devadesátých let provozováno pohostinství barvitě vyzdobené socialistickými symboly. Objekt využívali i filmaři.

 

o-muzeu4 o-muzeu3
Dům čp. 10 v 2. polovině 19. století

 

o-muzeu5
Rabštejn na přelomu 19. a 20. století. Zřetelně lze vidět sousedství domů čp. 9 a čp. 10.

 

 

Vize – dokončení rekonstrukce s vyhlídkovými terasami

o-muzeu7 o-muzeu6

 

Stav 2009

 

Rekonstrukce 2014